logo

Join The GloRe Network

The GloRe Network is an open network that aims to enlarge his audience both volunteers and NGOs all over the world. Find out how to join us and use our system.
info@glorecertificate.net
+39 02 56568779

Joint, İtalya’nın en büyük ve en yenilikçi gençlik derneklerinden biridir. ICYE global ağının İtalyan üyesi; Avrupa Gönüllülüğü için İtalyan Ağı’nın (RIVE) ve Avrupa Birliği tarafından tanınan ve 232 uluslararası kurumun ortak olduğu informal bir ağın da koordinatörüdür. Joint; Avrupa Dayanışma Programı, Uluslararası gönüllülük faaliyetleri, Çalışma Kampları, yerel ve uluslararası Eğitim Kursları, Gençlik Değişimleri ve savunuculuk, aktif katılım, kültürler arası öğrenme, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir turizm gibi uluslararası deneyimler yoluyla gençlere öğrenme fırsatları sağlamaya odaklanmaktadır.

Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Üniversite, öğrenci eğitiminin yanı sıra eğitim kursları düzenlemekte, araştırmalar yürütmekte, projeler geliştirmekte ve bunları yerelde paylaşmaktadır. Bu bağlamda, AGU gençlik politikalarına her zaman özel önem vermiş ve üniversite içinde, Türkiye’de benzeri olmayan ve öğrencilere yönelik olarak yaygın eğitim ve deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitim projeleri geliştiren “Gençlik Fabrikası”nı kurmuştur. Gençlik Fabrikası, gençlerle ilgili birçok konuda, ulusal ve uluslararası eğitim kursları düzenlemektedir.

İhtiyaç Haritası, Türkiye’nin önde gelen sosyal kooperatiflerinden biridir ve esas olarak ülke çapındaki ihtiyaçları ve bağışçıları bir araya getiren anonim bir platformu yönetmektedir. 50.000’den fazla birey ve 350 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından kullanılan platformun yanı sıra kurumun ülkenin dört bir yanında binlerce genç gönüllünün koordinasyonunu sağladığı 30’dan fazla üniversitede gönüllü grupları bulunmaktadır.

Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği; AB uzmanları, iş insanları, yerel kuruluşların temsilcileri (belediyeler, Ticaret Odası, vb.), gençlik çalışanları ve eğitmenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Asıl amacı, AB meseleleri ve katılım sürecine yönelik kamu oyunun farkındalığını artırmaktır. Temel çalışma alanları, yaygın eğitim yöntemleri ile gençlerin aktif vatandaşlığını, temel yeterliliklerini ve girişimcilik becerilerini desteklemektir.

Bu glorecertificate.net, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Associazione Joint sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir