logo

Join The GloRe Network

The GloRe Network is an open network that aims to enlarge his audience both volunteers and NGOs all over the world. Find out how to join us and use our system.
info@glorecertificate.net
+39 02 56568779
GloCal Recognition

GloRe Ağı

Şemsiye kuruluş

GloRe Ağı, yerel ve uluslararası gönüllüler tarafından kazanılan yaşam becerilerinin belgelendirilmesini sağlayan GloRe Sertifikasyon Sistemi de dahil olmak üzere GloRe Platformunu ve tüm içeriğini yöneten uluslararası bir şemsiye kuruluştur.

Bu Ağ, 2017 yılında kurulmuştur ve Sivil Toplum Kuruluşlarının küresel olarak tanınmasını aşağıdaki yollarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

 1.  Yerel ve uluslararası gönüllülükle kazanılan yaşam becerilerinin tanınması için yenilikçi bir araç geliştirmek;
 2. Gönüllülük sırasında elde edilen yetkinliklerin tanınmasını üzerine savunuculuk çalışmalar yapmak;
 3. Gönüllülerin istihdam edilebilirliğini ve kişisel gelişimini teşvik etmek;
 4. Dünyanın her yerinden gönüllülük alanında faaliyet gösteren STK’lar kapasitelerinin geliştirilmesi ve birbirleriyle işbirliklerinin güçlendirilmesi;
 5. Gönüllülük sektörünün ve toplumdaki rolünün tanınmasını teşvik etmek.

Glocal Recognition

Yolculuğumuzun başlangıcı

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-V/397) tarafından finanse edilen “GloCal Recognition” – “Yerelde Yap, Küreselde Tanın” projesi, Avrupa ve Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları arasında Gönüllülüğün tanınması için araçlar ve faaliyetler geliştirerek karşılıklı anlayışı, sürdürülebilir diyaloğu ve gelecekteki işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Proje, GloRe Sertifikasyon Platformunun pek çok bölümünün geliştirilmesini sağlamaktadır: e-öğrenme modülleri, sertifikasyon araç seti, yeni sertifika prosedürü ve proje kapsamında sertifikasyonu deneyen 100’den fazla genç tarafından verilen geri bildirimlerle yapılan genel iyileştirmeleri. Ama hepsinden önemlisi, “GloCal Recognition” – “Yerelde Yap, Küreselde Tanın” sadece uluslararası gönüllülerin değil, aynı zamanda yerel gönüllülerin de sertifikalandırılması imkanı sunarak projenin kapsamını genişletmiştir. Bu süreçte gerek Türkiye’den (TEGV, TOG, İhtiyaç Haritası), gerekse İtalya’dan (Emergency, ActionAid) birçok önde gelen kuruluşlar yer almaktadır. Ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi ve diğer eğitim ve istihdam kurumları da sertifikanın tüm önemli paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanması amacıyla projeye dahil edilmiştir.

Projenin ana sonuçları şunlardır:

 • Sertifikasyon sistemini belirlemek için 200’den fazla anket ve 25 derinlemesine görüşmeye dayalı İhtiyaç Değerlendirme araştırması;
 • İhtiyaç Araştırmasına dayalı yeni sertifikasyon prosedürü;
 • Kullanıcıların kendi yaşam becerilerini daha iyi anlamasını sağlamak ve bu konuda farkındalık kazanmalarını desteklemek için tasarlanmış 26 e-öğrenme modülü;
 • local.glorecertificate.net web sitesi;
 • GloRe Sertifikasyon Sisteminin kullanımına 50 STK ve 120 gönüllünün katılımı;
 • Türkiye ve AB’den STK’ları içeren uluslararası yaygınlaştırma etkinliği;
 • Gönüllülerin sertifikalandırılması ve gönüllü rehberliği hakkında yaygın eğitim metodolojilerinin örneklerini içeren araç seti.

Euro-Turkish Civil Society Development – EUROTUREC Projesi:

Projenin devamı

“EUROTUREC”, “GloCal Recognition” projesinin (CSD-V/397) devamı niteliğindedir Türk ve Avrupa Sivil Toplum Örgütlerinin tanınmasını ve uzun vadeli işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

a
Kurumunuza Değer
Katmanın En İyi Yolu
Şimdi ağımıza katılın. Lütfen ilk yılın ardından kaydınızı teyit etmeniz gerektiğini unutmayın.
ŞİMDİ AĞIMIZA KATILIN


Dikkat: GloRe Ağı Kalite Komitesi, kurumun GloRe Kalite Şartı’na uymadığını kanıtlayan koşullar olması halinde kurumun ağdan çıkartılması prosedürünü başlatma hakkını saklı tutar.

Bu glorecertificate.net, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Associazione Joint sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir